Rozwinięcie aktualności

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorco w ramach Tarczy Antykryzysowej masz prawo ubiegać się o:

Zwolnienie ze składek na ZUS

Dofinansowanie wynagrodzeń

W firmach ze spadkiem obrotów – tzw. postojowe i niższy wymiar czasu pracy – dzięki czemu przedsiębiorca może aż o 80% obniżyć koszty zatrudnienia.

Odroczenia płatności

Możliwość odroczenia płatności do ZUS i fiskusa bez żadnych kosztów.

Wypłata 2080 złotych

Dla osób na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dofinansowania i pożyczki

Dofinansowanie z urzędu pracy zatrudnienia pracownika (do 2500 zł miesięcznie) oraz bezzwrotna pożyczka na biznes.

Administrator2020-05-15 16:27:30
Powrót do aktualności